Trường : XUÂN GIANG
Học kỳ 2, năm học 2020-2021
TKB có tác dụng từ: 18/01/2021

DANH SÁCH LỚP HỌC

Buổi sáng Buổi chiều
STT Tên lớp Số học sinh STT Tên lớp Số học sinh
1 12A 50 1 11A 50
2 12B 50 2 11B 50
3 12C 50 3 11C 50
4 12D 50 4 11D 50
5 12E 50 5 11E 50
6 12G 50 6 11G 50
7 12H 50 7 11H 50
8 12I 50 8 11I 50
9 12K 50 9 11K 50
10 12M 50 10 11M 50
11 10G 50 11 10A 50
12 10H 50 12 10B 50
13 10I 50 13 10C 50
14 10K 50 14 10D 50
15 10M 50 15 10E 50

Trang chủ | Danh sách giáo viên | Danh sách môn


Tạo bởi TKB Application System 10.0 ngày 12-01-2021

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net / www.cunghoc.vn