Trường : XUÂN GIANG
Học kỳ 2, năm học 2020-2021
TKB có tác dụng từ: 18/01/2021

BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI CHIỀU

Giáo viên Môn học Lớp Số tiết Thực dạy Tổng
Lê Hồng Quang Toán 11C(5), 10C(4) 9 9
Lê Hồng Nam Sinh hoạt 11A(1) 11 11
Toán 11A(5), 11E(5)
Đỗ Thanh Sơn Toán 10D(4) 4 4
Đặng Văn Sỹ Toán 10B(4) 4 4
Dương Thị Thanh Tâm Sinh hoạt 10A(1) 14 14
Toán 11H(5), 10A(4), 10E(4)
Phạm Thị Thu Hương Toán 11D(5) 5 5
Nguyễn Thị Thanh Hà Toán 11G(5), 11K(5) 10 10
Triệu Thanh Nga Toán 11I(5), 11M(5) 10 10
Moong Thị Hoa Toán 11B(5) 5 5
Nguyễn Thị Thanh Thảo 0 0
Nguyễn Thị Phương Anh 0 0
Trần Thị Hải Yến 0 0
Lê Thanh Huyền 0 0
Nguyễn Thị Hà Sinh hoạt 11H(1) 5 5
Tin học 10A(2), 10E(2)
Đỗ Thị Thanh Lý Tin học 10B(2), 10C(2), 10D(2) 6 6
Nguyễn Thị Hằng 0 0
Tạ Thị Vũ Hồng 0 0
Đỗ Trọng Tám Vật lý 11A(3), 11C(2) 5 5
Vũ Thị Hồng Phượng Vật lý 11B(3), 11D(2), 11M(2) 7 7
Nguyễn Thị Loan Vật lý 10A(3) 3 3
Nguyễn Văn Vịnh Vật lý 10D(2), 10E(2) 4 4
Nguyễn Văn Hiệp Sinh hoạt 11G(1) 16 16
Vật lý 11E(2), 11G(2), 11H(2), 11I(2), 11K(2), 10B(3), 10C(2)
Nguyễn Văn Nhiên 0 0
Trần Thị Thanh Hà Sinh hoạt 11C(1) 11 11
KTCN 11A(2), 11B(2), 11C(2), 11D(2), 11E(2)
Trần Văn Hào Sinh hoạt 11M(1) 11 11
KTCN 11G(2), 11H(2), 11I(2), 11K(2), 11M(2)
Nguyễn Thị Hương Thảo Sinh hoạt 11D(1) 13 13
Sinh học 11A(2), 11B(2), 11C(2), 11D(2), 11E(2), 11G(2)
Nguyễn Thị Hiền Sinh học 10A(1), 10B(1), 10C(1), 10D(1), 10E(1) 5 5
Nguyễn Thị Liên Sinh học 11H(2), 11I(2), 11K(2), 11M(2) 8 8
Đào Thị Thu Hạnh 0 0
Đỗ Thị Khang Hóa học 10A(3), 10C(2), 10E(2) 7 7
Hoàng Văn Hoán Sinh hoạt 11B(1) 8 8
Hóa học 11B(3), 11G(2), 11H(2)
Lê Thị Hương Hóa học 11A(3), 11C(2), 11D(2) 7 7
Hoàng Thị Thanh Hóa học 10B(3), 10D(2) 5 5
Nguyễn Thị Lý Hóa học 11E(2), 11I(2), 11K(2), 11M(2) 8 8
Nguyễn Quỳnh Anh 0 0
Nguyễn Thị Minh Huệ Ngoại ngữ 10B(3), 10C(4) 7 7
Nguyễn Văn Thành 0 0
Nguyễn Thị Bích Vân Ngoại ngữ 11B(3), 11C(4), 11I(4) 11 11
Nguyễn Thị Lan Ngoại ngữ 10A(3), 10E(4) 7 7
Nguyễn Thị Diệu Loan Ngoại ngữ 11A(3), 11D(4), 11H(4), 10D(4) 15 15
Nguyễn Thị Hồng 0 0
Hoàng Thị Ngọc Ngoại ngữ 11M(4) 4 4
Nguyễn Thị Lệ 0 0
Nguyễn Mai Anh Ngoại ngữ 11E(4), 11G(4), 11K(4) 12 12
Nguyễn Thị Thu Thủy Văn học 10A(3) 3 3
Đỗ Hoàng Điệp 0 0
Nguyễn Thị Thu Hồng 0 0
Nguyễn Thị Thu Huyền 0 0
Nguyễn Thị Thúy Dung Văn học 11B(3), 11C(4) 7 7
Phạm Thị Thanh Hà Văn học 11D(4) 4 4
Nguyễn Thu Huyền Văn học 11A(3), 11K(4) 7 7
Trần Thị Hà Sinh hoạt 10C(1) 13 13
Văn học 11E(4), 10C(4), 10E(4)
Đỗ Thị Hạnh Văn học 11H(4), 11I(4) 8 8
Bùi Thị Toan Sinh hoạt 10B(1) 16 16
Văn học 11G(4), 11M(4), 10B(3), 10D(4)
Đỗ Lệ Thủy 0 0
Nguyễn Lệ Trang 0 0
Nguyễn Thị Thu Thanh Sinh hoạt 10E(1) 7 7
Địa lí 11C(1), 11E(1), 11K(1), 10A(1), 10B(1), 10E(1)
Lê Thị Trà Giang Địa lí 11A(1), 11B(1), 10C(1), 10D(1) 4 4
Lâm Thị Vân Anh Sinh hoạt 11I(1) 6 6
Địa lí 11D(1), 11G(1), 11H(1), 11I(1), 11M(1)
Nguyễn Thị Tú Oanh GDCD 10A(1), 10B(1), 10C(1), 10D(1), 10E(1) 5 5
Nguyễn Thị Thu Hà GDCD 11A(1), 11B(1), 11C(1), 11D(1), 11E(1), 11G(1), 11H(1), 11I(1), 11K(1), 11M(1) 10 10
Đỗ Hồng Hưng Lịch sử 10A(2), 10B(2) 4 4
Nguyễn Thị Minh Tâm Sinh hoạt 11E(1) 6 6
Lịch sử 11A(1), 11B(1), 11C(1), 11D(1), 11E(1)
Nguyễn Thị Thúy Sinh hoạt 11K(1) 8 8
Lịch sử 11G(1), 11H(1), 11I(1), 11K(1), 11M(1), 10E(2)
Hoàng Thị Thủy Sinh hoạt 10D(1) 5 5
Lịch sử 10C(2), 10D(2)
Nguyễn Thị Thanh Hòa 0 0
Nguyễn Thị Thu Hà 0 0
Nguyễn Thanh Hải 0 0
Tô Ngọc Tuấn 0 0
Trần Lệ Thủy 0 0
Lã Văn Dũng 0 0
Nguyễn Đình Trọng 0 0
Nguyễn Hoàng Long 0 0
Nguyễn Hoàng Long 0 0
Thầy Văn 0 0

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Tạo bởi TKB Application System 10.0 ngày 12-01-2021

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net / www.cunghoc.vn