Trường : XUÂN GIANG
Học kỳ 2, năm học 2020-2021
TKB có tác dụng từ: 18/01/2021

BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO LỚP BUỔI CHIỀU

Lớp Môn học Số tiết
11A Sinh hoạt(1), Toán(5), Vật lý(3), Sinh học(2), Hóa học(3), Văn học(3), Lịch sử(1), Địa lí(1), KTCN(2), GDCD(1), Ngoại ngữ(3) 25
11B Sinh hoạt(1), Toán(5), Vật lý(3), Sinh học(2), Hóa học(3), Văn học(3), Lịch sử(1), Địa lí(1), KTCN(2), GDCD(1), Ngoại ngữ(3) 25
11C Sinh hoạt(1), Toán(5), Vật lý(2), Sinh học(2), Hóa học(2), Văn học(4), Lịch sử(1), Địa lí(1), KTCN(2), GDCD(1), Ngoại ngữ(4) 25
11D Sinh hoạt(1), Toán(5), Vật lý(2), Sinh học(2), Hóa học(2), Văn học(4), Lịch sử(1), Địa lí(1), KTCN(2), GDCD(1), Ngoại ngữ(4) 25
11E Sinh hoạt(1), Toán(5), Vật lý(2), Sinh học(2), Hóa học(2), Văn học(4), Lịch sử(1), Địa lí(1), KTCN(2), GDCD(1), Ngoại ngữ(4) 25
11G Sinh hoạt(1), Toán(5), Vật lý(2), Sinh học(2), Hóa học(2), Văn học(4), Lịch sử(1), Địa lí(1), KTCN(2), GDCD(1), Ngoại ngữ(4) 25
11H Sinh hoạt(1), Toán(5), Vật lý(2), Sinh học(2), Hóa học(2), Văn học(4), Lịch sử(1), Địa lí(1), KTCN(2), GDCD(1), Ngoại ngữ(4) 25
11I Sinh hoạt(1), Toán(5), Vật lý(2), Sinh học(2), Hóa học(2), Văn học(4), Lịch sử(1), Địa lí(1), KTCN(2), GDCD(1), Ngoại ngữ(4) 25
11K Sinh hoạt(1), Toán(5), Vật lý(2), Sinh học(2), Hóa học(2), Văn học(4), Lịch sử(1), Địa lí(1), KTCN(2), GDCD(1), Ngoại ngữ(4) 25
11M Sinh hoạt(1), Toán(5), Vật lý(2), Sinh học(2), Hóa học(2), Văn học(4), Lịch sử(1), Địa lí(1), KTCN(2), GDCD(1), Ngoại ngữ(4) 25
10A Sinh hoạt(1), Toán(4), Vật lý(3), Sinh học(1), Hóa học(3), Tin học(2), Văn học(3), Lịch sử(2), Địa lí(1), GDCD(1), Ngoại ngữ(3) 24
10B Sinh hoạt(1), Toán(4), Vật lý(3), Sinh học(1), Hóa học(3), Tin học(2), Văn học(3), Lịch sử(2), Địa lí(1), GDCD(1), Ngoại ngữ(3) 24
10C Sinh hoạt(1), Toán(4), Vật lý(2), Sinh học(1), Hóa học(2), Tin học(2), Văn học(4), Lịch sử(2), Địa lí(1), GDCD(1), Ngoại ngữ(4) 24
10D Sinh hoạt(1), Toán(4), Vật lý(2), Sinh học(1), Hóa học(2), Tin học(2), Văn học(4), Lịch sử(2), Địa lí(1), GDCD(1), Ngoại ngữ(4) 24
10E Sinh hoạt(1), Toán(4), Vật lý(2), Sinh học(1), Hóa học(2), Tin học(2), Văn học(4), Lịch sử(2), Địa lí(1), GDCD(1), Ngoại ngữ(4) 24

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Tạo bởi TKB Application System 10.0 ngày 12-01-2021

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net / www.cunghoc.vn