Trường : XUÂN GIANG
Học kỳ 2, năm học 2020-2021
TKB có tác dụng từ: 18/01/2021

Thời khóa biểu giáo viên: Đỗ Thị Thanh Lý

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   12K - Tin học       12M - Tin học
2 12B - Tin học 12A - Tin học     12K - Tin học 10M - Tin học
3 12G - Tin học 12I - Tin học     12B - Tin học  
4 12M - Tin học 10M - Tin học     12G - Tin học 12A - Tin học
5         12I - Tin học 10M - Sinh hoạt

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 10C - Tin học          
2 10B - Tin học          
3 10D - Tin học   10D - Tin học      
4     10B - Tin học      
5     10C - Tin học      

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Tạo bởi TKB Application System 10.0 ngày 12-01-2021

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net / www.cunghoc.vn