Trường : XUÂN GIANG
Học kỳ 2, năm học 2020-2021
TKB có tác dụng từ: 18/01/2021

Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Văn Vịnh

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   12I - Vật lý   10H - Vật lý 12M - Vật lý 10M - Vật lý
2   10K - Vật lý   12E - Vật lý 10I - Vật lý  
3   12M - Vật lý   12G - Vật lý   10H - Vật lý
4   12G - Vật lý   10K - Vật lý 12I - Vật lý 12E - Vật lý
5   10M - Vật lý   10I - Vật lý    

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1         10E - Vật lý  
2         10D - Vật lý  
3            
4     10E - Vật lý      
5     10D - Vật lý      

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Tạo bởi TKB Application System 10.0 ngày 12-01-2021

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net / www.cunghoc.vn