Trường : XUÂN GIANG
Học kỳ 2, năm học 2020-2021
TKB có tác dụng từ: 18/01/2021

Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Thị Lý

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1         12K - Hóa học  
2       12H - Hóa học    
3       12K - Hóa học 12G - Hóa học  
4       12G - Hóa học 12H - Hóa học  
5         12H - Hóa học  

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   11K - Hóa học 11E - Hóa học     11I - Hóa học
2   11I - Hóa học 11M - Hóa học      
3   11M - Hóa học       11K - Hóa học
4           11E - Hóa học
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Tạo bởi TKB Application System 10.0 ngày 12-01-2021

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net / www.cunghoc.vn