Trường : XUÂN GIANG
Học kỳ 2, năm học 2020-2021
TKB có tác dụng từ: 18/01/2021

Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Thị Bích Vân

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     10G - Ngoại ngữ 10G - Ngoại ngữ    
2     10G - Ngoại ngữ 10G - Ngoại ngữ    
3            
4            
5            

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     11C - Ngoại ngữ 11B - Ngoại ngữ   11C - Ngoại ngữ
2 11I - Ngoại ngữ   11C - Ngoại ngữ 11C - Ngoại ngữ   11I - Ngoại ngữ
3 11I - Ngoại ngữ   11B - Ngoại ngữ 11B - Ngoại ngữ   11I - Ngoại ngữ
4            
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Tạo bởi TKB Application System 10.0 ngày 12-01-2021

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net / www.cunghoc.vn