Trường : XUÂN GIANG
Học kỳ 2, năm học 2020-2021
TKB có tác dụng từ: 18/01/2021

Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Thị Lan

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   12C - Ngoại ngữ 12H - Ngoại ngữ   12B - Ngoại ngữ  
2   12C - Ngoại ngữ 12H - Ngoại ngữ   12B - Ngoại ngữ  
3   12B - Ngoại ngữ     12H - Ngoại ngữ  
4         12C - Ngoại ngữ  
5         12C - Ngoại ngữ  

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     10E - Ngoại ngữ 10A - Ngoại ngữ    
2     10E - Ngoại ngữ 10E - Ngoại ngữ    
3     10A - Ngoại ngữ 10E - Ngoại ngữ    
4            
5     10A - Ngoại ngữ      

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Tạo bởi TKB Application System 10.0 ngày 12-01-2021

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net / www.cunghoc.vn