Trường : XUÂN GIANG
Học kỳ 2, năm học 2020-2021
TKB có tác dụng từ: 18/01/2021

Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Thị Diệu Loan

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2            
3            
4            
5            

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 10D - Ngoại ngữ   11H - Ngoại ngữ 11H - Ngoại ngữ 11A - Ngoại ngữ  
2 10D - Ngoại ngữ   11H - Ngoại ngữ 10D - Ngoại ngữ 11A - Ngoại ngữ  
3 11D - Ngoại ngữ   11A - Ngoại ngữ 10D - Ngoại ngữ 11H - Ngoại ngữ  
4 11D - Ngoại ngữ   11D - Ngoại ngữ      
5     11D - Ngoại ngữ      

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Tạo bởi TKB Application System 10.0 ngày 12-01-2021

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net / www.cunghoc.vn