Trường : XUÂN GIANG
Học kỳ 2, năm học 2020-2021
TKB có tác dụng từ: 18/01/2021

Thời khóa biểu giáo viên: Hoàng Thị Ngọc

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     12I - Ngoại ngữ     12K - Ngoại ngữ
2 12I - Ngoại ngữ   12I - Ngoại ngữ 12K - Ngoại ngữ   12K - Ngoại ngữ
3 12I - Ngoại ngữ     10K - Ngoại ngữ   10K - Ngoại ngữ
4 10K - Ngoại ngữ     12K - Ngoại ngữ    
5 10K - Ngoại ngữ         12I - Sinh hoạt

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   11M - Ngoại ngữ        
2   11M - Ngoại ngữ       11M - Ngoại ngữ
3           11M - Ngoại ngữ
4            
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Tạo bởi TKB Application System 10.0 ngày 12-01-2021

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net / www.cunghoc.vn