Trường : XUÂN GIANG
Học kỳ 2, năm học 2020-2021
TKB có tác dụng từ: 18/01/2021

Thời khóa biểu giáo viên: Lê Thị Trà Giang

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   10K - Địa lí        
2   12E - Địa lí   12G - Địa lí 10G - Địa lí  
3       12B - Địa lí 12I - Địa lí  
4   12I - Địa lí   12E - Địa lí 10M - Địa lí  
5   12B - Địa lí     12G - Địa lí  

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   10C - Địa lí        
2         11B - Địa lí  
3   10D - Địa lí     11A - Địa lí  
4            
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Tạo bởi TKB Application System 10.0 ngày 12-01-2021

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net / www.cunghoc.vn