Trường : XUÂN GIANG
Học kỳ 1, năm học 2020-2021
TKB có tác dụng từ: 07/09/2020

DANH SÁCH GIÁO VIÊN

STT Tên ngắn Họ tên Giới tính Địa chỉ
1 Thầy Quang Lê Hồng Quang Nam  
2 Thầy Nam Lê Hồng Nam Nam  
3 Thầy Sơn Đỗ Thanh Sơn Nam  
4 Thầy Sỹ Đặng Văn Sỹ Nam  
5 Cô Tâm Dương Thị Thanh Tâm Nữ  
6 Cô P.Hương Phạm Thị Thu Hương Nam  
7 Cô N.Hà Nguyễn Thị Thanh Hà Nam  
8 Cô Nga Triệu Thanh Nga Nữ  
9 Cô Hoa Moong Thị Hoa Nam  
10 Cô Thảo Nguyễn Thị Thanh Thảo Nam  
11 Cô P.Anh Nguyễn Thị Phương Anh Nam  
12 Yến Trần Thị Hải Yến Nam  
13 Cô Huyền Lê Thanh Huyền Nữ Bắc Phú - Sóc Sơn
14 Cô HàTin Nguyễn Thị Hà Nữ  
15 Cô Đ.Lý Đỗ Thị Thanh Lý Nữ  
16 Cô Hằng Nguyễn Thị Hằng Nữ  
17 Cô Vũ Hồng Tạ Thị Vũ Hồng Nữ  
18 Thầy Tám Đỗ Trọng Tám Nam  
19 Cô Phượng Vũ Thị Hồng Phượng Nam  
20 Cô Loan Nguyễn Thị Loan Nữ  
21 Thầy Vịnh Nguyễn Văn Vịnh Nam  
22 Thầy Hiệp Nguyễn Văn Hiệp Nam  
23 Thầy Nhiên Nguyễn Văn Nhiên Nam  
24 Cô HàCN Trần Thị Thanh Hà Nam  
25 Thầy Hào Trần Văn Hào Nam  
26 Cô Thảo Nguyễn Thị Hương Thảo Nam  
27 Cô Hiền Nguyễn Thị Hiền Nam  
28 Cô Liên Nguyễn Thị Liên Nữ  
29 Cô Hạnh Đào Thị Thu Hạnh Nữ  
30 Cô Khang Đỗ Thị Khang Nữ  
31 Thầy Hoán Hoàng Văn Hoán Nam  
32 Cô Hương Lê Thị Hương Nam  
33 Cô H.Thanh Hoàng Thị Thanh Nữ  
34 Cô Lý Nguyễn Thị Lý Nữ  
35 Cô Q. Anh Nguyễn Quỳnh Anh Nữ Kim Lũ - Sóc Sơn
36 Cô Huệ Nguyễn Thị Minh Huệ Nữ  
37 Thầy Thành Nguyễn Văn Thành Nam  
38 Cô Vân Nguyễn Thị Bích Vân Nữ  
39 Cô Lan Nguyễn Thị Lan Nữ  
40 Cô D.Loan Nguyễn Thị Diệu Loan Nữ  
41 Cô Hồng Nguyễn Thị Hồng Nữ  
42 Cô Ngọc Hoàng Thị Ngọc Nữ  
43 Cô Lệ Nguyễn Thị Lệ Nam  
44 Cô M.Anh Nguyễn Mai Anh Nữ  
45 Cô Thủy Nguyễn Thị Thu Thủy Nữ  
46 Thầy Điệp Đỗ Hoàng Điệp Nam  
47 Cô HồngVăn Nguyễn Thị Thu Hồng Nữ  
48 Cô Huyền Nguyễn Thị Thu Huyền Nữ  
49 Cô Dung Nguyễn Thị Thúy Dung Nữ  
50 Cô P.Hà Phạm Thị Thanh Hà Nữ  
51 Huyền Nguyễn Thu Huyền Nam  
52 Cô TrHà Trần Thị Hà Nữ  
53 Cô HạnhVăn Đỗ Thị Hạnh Nữ  
54 Cô Toan Bùi Thị Toan Nữ  
55 Cô Đỗ Thủy Đỗ Lệ Thủy Nam  
56 Cô Trang Nguyễn Lệ Trang Nam  
57 Cô Thanh Nguyễn Thị Thu Thanh Nữ  
58 Cô Giang Lê Thị Trà Giang Nữ  
59 Cô VânAnh Lâm Thị Vân Anh Nữ  
60 Cô Oanh Nguyễn Thị Tú Oanh Nữ  
61 Cô HàGD Nguyễn Thị Thu Hà Nữ  
62 Thầy Hưng Đỗ Hồng Hưng Nam  
63 Cô TâmSử Nguyễn Thị Minh Tâm Nữ  
64 Cô Thúy Nguyễn Thị Thúy Nữ  
65 Cô H.Thủy Hoàng Thị Thủy Nam  
66 Cô Hòa Nguyễn Thị Thanh Hòa Nữ  
67 Cô HàTD Nguyễn Thị Thu Hà Nữ  
68 Thầy Hải Nguyễn Thanh Hải Nam  
69 Thầy Tuấn Tô Ngọc Tuấn Nam  
70 Cô Thủy Trần Lệ Thủy Nam  
71 Thầy Dũng Lã Văn Dũng Nam  
72 Thầy Trọng Nguyễn Đình Trọng Nam  
73 Long Nguyễn Hoàng Long Nam  
74 Thầy Long Nguyễn Hoàng Long Nam  
75 Văn Thầy Văn Nam  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách môn


Tạo bởi TKB Application System 10.0 ngày 04-09-2020

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net / www.cunghoc.vn