Điểm trực tuyến
Lịch sử địa phương
Thông tin tuyển sinh 2017
Bộ giáo dục
Sở giáo dục
Cổng thông tin điện tử
Eschool
Sổ điểm Điện tử

Công khai bổ sung chất lượng giáo dục phổ thông năm học 2019-2020, Công khai các khoản Thu năm học 2020-2021 của THPT Xuân Giang

Đăng lúc: Thứ sáu - 25/09/2020 14:09 - Người đăng bài viết: admin
Công khai bổ sung chất lượng giáo dục phổ thông năm học 2019-2020, Công khai các khoản Thu năm học 2020-2021 của THPT Xuân Giang

Công khai bổ sung chất lượng giáo dục phổ thông năm học 2019-2020, Công khai các khoản Thu năm học 2020-2021 của THPT Xuân Giang

Công khai theo thông tư 36/2017/TT-BGD&ĐT ngày 28/12/2017. Thời điểm công khai tháng 9/2020
Nội dung chi tiết