Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 2 năm 2019

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 2 năm 2019

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 2 năm 2019

 

Tác giả bài viết: Lưu Văn Thủy

Nguồn tin: Trường THPT Xuân Giang - Sóc Sơn - Hà Nội