Công đoàn trường THPT Xuân Giang hoàn thành ủng hộ các tỉnh vùng lũ lần 2

Công đoàn trường THPT Xuân Giang hoàn thành ủng hộ các tỉnh vùng lũ lần 2
Công đoàn trường THPT Xuân Giang đã hoàn thành ủng hộ các tỉnh vùng lũ lần 2
Thực hiện công văn số 253/CĐN-CSPL ngày 26/10/2020 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam và công văn số 104/CDGD ngày 27/10/2020 của Công đoàn Giáo dục Hà Nội về việc vận động các tập thể,cá nhân ủng hộ trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho ngành Giáo dục các tỉnh bị ảnh hưởng thiệt hại bởi mưa lũ. Công đoàn trường THPT Xuân Giang đã vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh cùng chung tay quyên góp,ủng hộ các phương tiện, thiết bị dạy học để hỗ trợ các trường học, giúp cho giáo viên và học sinh vùng lũ sớm trở lại hoạt động dạy và học. Ngày 18/11/2020 Công đoàn nhà trường đã chuyển 3020 quyển sách giáo khoa, gần 2000 cuốn vở, 1381 chiếc bút, 01 máy tính cầm tay, 05 cặp sách đến Hội chữ thập đỏ huyện Sóc Sơn để lên đường chuyển tới các tỉnh vùng lũ.