Quy chế phối hợp giữa CMHS với nhà trường

Căn cứ Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh ban hành kèm theo Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trường quy định tại Điều lệ các trường THCS, trường THPT và trường PT có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT – BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, Hội CMHS của trường THPT Xuân Giang xây dựng Quy chế phối hợp giữa Hội với nhà trường như sau:
Xem chi tiết tại đây.

Tác giả bài viết: Lê Hồng Quang

Nguồn tin: Trường THPT Xuân Giang - Sóc Sơn - Hà Nội