Cơ cấu tổ chức trường THPT Xuân Giang

Trường THPT Xuân Giang

Trường THPT Xuân Giang

Trường THPT Xuân Giang là trường công lập năm trong hệ thống giáo dục quốc dân, được thành lập năm 2006 theo Quyết định số 2650/QĐ-UBND, ngày 07 tháng 6 năm 2006 của UBND thành phố Hà Nội.
  Tổ Toán - Tin
  Tổ Tự nhiên 1
  Tổ Tự nhiên 2
Hội đồng sư phạm nhà trường
 
  Tổ Xã hội 1
  Tổ Xã hội 2
  Tổ Văn phòng

Tác giả bài viết: Lê Hồng Quang

Nguồn tin: Trường THPT Xuân Giang - Sóc Sơn - Hà Nội