Công khai Điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024

Công khai Điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024
Công khai Điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024Tác giả bài viết: Đồng Thị Hồng Lê

Nguồn tin: THPT Xuân Giang