Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách Quý 1 năm học 2018

Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách Quý 1 năm học 2018
Nội dung văn bản và quyết định chính thức việc công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm học 2018 Quý 1.
Trường THPT Xuân Giang, Sóc Sơn, Hà Nội Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách Quý 1 năm học 2018Hiệu trưởng
(Đã Ký)
Đỗ Hoàng Điệp

Tác giả bài viết: admin

Nguồn tin: THPT Xuân Giang