Công khai thực hiện Dự toán Thu - Chi ngân sách quý II Năm 2020

Công khai thực hiện Dự toán Thu - Chi ngân sách quý II Năm 2020
Công khai thực hiện Dự toán Thu - Chi ngân sách quý II của trường THPT Xuân Giang và công khai theo thông tư 36/2007/TT-BG ĐT ngày 28/12/2017 Thời điểm công khai tháng 6 năm 2020
Nội dung văn bản xem chi tiết tại đây

Tác giả bài viết: admin

Nguồn tin: THPT Xuân Giang