TKB Học kì 2 năm học2016-2017 áp dụng từ ngày 02/02/2017

Thời khóa biểu học kì 2 năm học 2016-2017 có điều chỉnh của một số đồng chí giáo viên, áp dụng từ ngày 02/02/2017 (Môn trái buổi, nghề không thay đổi). Các đồng chí cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh theo dõi và thực hiện.
Thời khóa biểu chính khóa buổi sáng: Xem tại đây.
Thời khóa biểu chính khóa buổi chiều: Xem tại đây.
T
hời khóa biểu giáo viên : Xem tại đây: Xem tại đây

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Hằng

Nguồn tin: Trường THPT Xuân Giang - Sóc Sơn - Hà Nội