Hội nghị trực tuyến Đại biểu Cha mẹ học sinh năm học 2021-2022

Hội nghị trực tuyến

Hội nghị trực tuyến

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 và thực hiện đúng theo Chỉ thị 22 của Chủ tịch UBND Thành phố về Điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố trong tình hình mới; Ban thường trực Hội cha mẹ học sinh thống nhất với nhà trường về việc "Chuyển Hội nghị Đại biểu Cha mẹ học sinh năm học 2021-2022 từ hình thức trực tiếp sang hình thức trực tuyến vào thời gian 8h00, ngày 25/9/2021".
Thông báo:

Tác giả bài viết: Lê Hồng Quang

Nguồn tin: Trường THPT Xuân Giang - Sóc Sơn - Hà Nội