Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố Kế hoạch Tuyến sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024

Ngày 13/3/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố Kế hoạch Tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024 nhằm Thực hiện đúng Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan; đảm bảo 100% học sinh đã tốt nghiệp THCS có nguyện vọng tiếp tục đi học đều được tuyển vào các trường THPT, các trung tâm GDNN-GDTX và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có tuyển học sinh tốt nghiệp THCS; Góp phần nâng cao chất giáo dục toàn diện; Hướng dẫn tuyển sinh đầy đủ rõ ràng, công khai, tạo thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh; Phân công nhiệm vụ cụ thể, cá nhận chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao trước cấp trên trực tiếp; Thủ trưởng đơn vị là người chịu trách nhiệm cuối cùng.
Theo kế hoạch Tuyển sinh:
1. Đối tượng tuyển sinh: Là học sinh đã tốt nghiệp THCS chương trình giáo dục phổ thông hoặc chương trình GDTX cấp THCS có độ tuổi theo quy định tại Điều lệ trường THCS , trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. Điều kiện dự tuyển: học sinh (hoặc bố hoặc mẹ hoặc người giám hộ của học sinh) có noi trường trú tại Hà Nội.
3. Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển. Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức một kỳ thi chung vào lớp 10 cho tất cả các trường THPT công lập.
3.1. Bài thi:
- Tổ chức thi 03 bài thi độc lập, gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ.
- Với bài thi Ngoại ngữ, thí sinh đăng ký một trong các thứ tiếng: Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn (thí sinh được đăng ký thi thứ tiếng ngoại ngữ khác với thứ tiếng ngoại ngữ đang học tại trường THCS).
3.2. Hình thức thi:
- Bài thi môn Toán và Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài là 120 phút/bài thi.
- Bài thi môn Ngoại ngữ thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài là 60 phút; có nhiều mã đề thi trong một phòng thi đảm bảo nguyên tắc: 02 thí sinh liền kề không trùng mã đề; thí sinh làm bài thi trên Phiếu trả lời trắc nghiệm; kết quả bài thi của thí sinh trên Phiếu trả lời trắc nghiệm được chấm bằng phần mềm máy tính.
3.3. Lịch thi
Ngày Buổi Môn thi Thời gian làm bài  Giờ bắt đầu làm bài Giờ thu bài
10/6/2023 Sáng Ngữ văn 120 phút 8 giờ 00 10 giờ 00
10/6/2023 Chiều Ngoại ngữ 60 phút 14 giờ 00 15 giờ 00
11/6/2023 Sáng Toán 120 phút 8 giờ 00 10 giờ 00

.
.
.
Xem chi tiết tại đây.

Tác giả bài viết: Lê Hồng Quang

Nguồn tin: Trường THPT Xuân Giang - Sóc Sơn - Hà Nội