Công khai dự toán ngân sách nhà nước điều chỉnh tăng năm 2019

Công khai dự toán ngân sách nhà nước điều chỉnh tăng năm 2019

Công khai dự toán ngân sách nhà nước điều chỉnh tăng năm 2019


Tác giả bài viết: Lưu Văn Thủy

Nguồn tin: Trường THPT Xuân Giang - Sóc Sơn - Hà Nội