Xin chân thành cảm ơn những tấm lòng "tương thân, tương ái

Xin chân thành cảm ơn những tấm lòng "tương thân, tương ái
P/s: Danh sách ủng hộ cháu Quỳnh Anh ngày 21 - 22/12/2019
BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN
TRƯỜNG THPT XUÂN GIANG
DANH SÁCH BỔ SUNG CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN VÀ CÁC TẬP THỂ,CÁ NHÂN ỦNG HỘ CHÁU NGUYỄN QUỲNH ANH
(CON CÔ GIÁO NGUYỄN THỊ THÚY) NGÀY 20/12

45 Công ty TNHH Nguyên Lê Thị trấn Sóc Sơn 500.000  
46 Nguyễn Bá Trung UBND huyện Sóc Sơn 1.000.000  
47 Dương T. Minh Tâm THPT Xuân Giang 900.000 Cô Tâm kêu gọi ủng hộ
48 Cô Loan (Tiếng Anh) THPT Xuân Giang 200.000  
49 Cô Lan (Tiếng Anh) THPT Xuân Giang 200.000  
50 Đỗ Thị Chung Bảo hiểm Bảo Việt 200.000  
51 Cô Thanh (Địa) THPT Xuân Giang 300.000  
52 Cô Vân Anh(Địa) THPT Xuân Giang 300.000  
53 Cô Hạnh(Văn) THPT Xuân Giang 200.000  
54 Cô Huyền (Văn) THPT Xuân Giang 300.000  
55 Cô Lệ Thủy (Văn) THPT Xuân Giang 200.000  

56 Em Giang Sóc Sơn 1.000.000  
57 Em Lệ AK4 - THPT Xuân Giang 300.000  
58 Em Thơm A IK9-   THPT Xuân Giang 200.000  
59 Em Dũng AK4- THPT Xuân Giang 200.000  
60 Em Hải Đăng GK1- THPT Xuân Giang 300.000  
61 Em Tuấn Anh GK1- THPT Xuân Giang 500.000  
62 Em Hải GK1- THPT Xuân Giang 500.000  
63 Em Nhị IK9-   THPT Xuân Giang 200.000  
64 Cô Quý – Tự Miếu Thờ - Tiên Dược 200.000  
65 Thầy Hải (TD) THPT Xuân Giang 300.000  
66 Nguyễn Thị Hà Mầm non Hoa hồng nhỏ 200.000  
67 Cô Huệ (Tiếng Anh) THPT Xuân Giang 500.000  
68 Cô Hồng ( Tiếng Anh) THPT Xuân Giang 500.000  
69 Cô Mai Anh (T. Anh) THPT Xuân Giang 500.000  
70 Cô Liên (Sinh) THPT Xuân Giang 200.000  
71 Cô Lý (Hóa) THPT Xuân Giang 200.000  
72 Thầy Sỹ (Toán) THPT Xuân Giang 300.000  
73 Cô Lý (Tin) THPT Xuân Giang 500.000  
74 Cô Hà (Toán) THPT Xuân Giang 200.000  
75 Cô Hồng (Tin) THPT Xuân Giang 300.000  
76 Cô Tâm (Toán) THPT Xuân Giang 300.000  
77 Thầy Quang THPT Xuân Giang 500.000  
78 Cô Hương (Hóa) THPT Xuân Giang 500.000  
79 Cô Vân( Tiếng Anh) THPT Xuân Giang 500.000  
80 Cô Đào Ngân hàng NN&PT NT – chi nhánh Xuân Giang 500.000 Vợ thầy Tám
81 Tập thể BK12 THPT Xuân Giang 500.000 Cô Hương (Hóa) chủ nhiệm
82 Tập thể 11I THPT Xuân Giang 500.000 Cô Ngọc (TA) chủ nhiệm
83 Cô Ngọc(TA) THPT Xuân Giang 200.000  
84 NV Thu   100.000  
85 Thầy Hiệp (Lý) THPT Xuân Giang 200.000  
86 Cô Loan(Lý) THPT Xuân Giang 500.000  
87 Thầy Hào(Công nghệ) THPT Xuân Giang 300.000  
 

88 Thầy Đỗ Hoàng Điệp THPT Xuân Giang 1.000.000 Nguyên Hiệu trưởng
89 Cô Hương ( Toán) THPT Xuân Giang 300.000  
90 Cô Hằng (Tin) THPT Xuân Giang 200.000  
91 Cô Phượng (Lý) THPT Xuân Giang 300.000  
92 Cô Hà (Tin) THPT Xuân Giang 200.000  
93 Cô Đỗ Thị Kim Nhu Thị trấn Sóc Sơn 200.000 Bạn cô Xinh
94 Cô Uyên THPT Quang Trung 300.000 Bạn cô Huyền (CĐ)
95 Tập thể lớp AK12 THPT Xuân Giang 500.000 Cô Khang chủ nhiệm
96 Không có tên THPT Xuân Giang 300.000 Hs cô Oanh
97 Em Điệp AK4- THPT Xuân Giang 200.000 Hs cô Oanh
98 Vũ Thị Huyền GK1- THPT Xuân Giang 200.000 Hs cô Oanh


99 Cô Ánh Hồng NV Thiết bị THPT Sóc Sơn 100.000 Bạn cô Xinh
100 Tập thể lớp MK12 THPT Xuân Giang 500.000 Cô Thủy(Sử) chủ nhiệm
101 Tập thể lớp AK13 THPT Xuân Giang 500.000 Cô Phượng chủ nhiệm
102 Tập thể lớp MK13 THPT Xuân Giang 750.000 Cô Thanh(Hóa) chủ nhiệm
103 Tập thể lớp EK13 THPT Xuân Giang 500.000 Cô Hạnh (CN) chủ nhiệm
104 Tập thể lớp HK14 THPT Xuân Giang 1.000.000 Cô Hà (Tin) chủ nhiệm


106 Cô Xuân Anh THPT Đa Phúc 200.000  
107 Cô Khổng Sâm THPT Đa Phúc 300.000 Bạn cô Hồng(TA)
108 Lại T. Diệu Linh Đan Tảo- Tân Minh 200.000 cô Hồng(TA)
109 Tập thể MK14 THPT Xuân Giang 500.000 Cô Loan(Lý) chủ nhiệm
110 Tập thể GK13 THPT Xuân Giang 500.000 Cô Hồng (Tin) chủ nhiệm
111 Nguyễn Thu Nga AK6-  THPT Xuân Giang 100.000 Hs cô Phạm Hà
112 Chu Thị Phương AK6-  THPT Xuân Giang 100.000 Hs cô Phạm Hà
113 Trần T. Thanh Thanh AK6-  THPT Xuân Giang 300.000 Hs cô Phạm Hà
114 Cô Thanh Khu Thá- Xuân Gian g 100.000 Bạn cô Vân Anh (Địa)115 Tập thể lớp BK13 THPT Xuân Giang 500.000 Cô Hương(Toán) chủ nhiệm
116 Hoàng Thu Huyền GK7 - THPT Xuân Giang 300.000 Hs cô Huyền
117 Nguyễn Thị Huyền
Nguyễn Tuấn Anh
DK6-   THPT Xuân Giang
BK13- THPT Xuân Giang
150.000  
118 Vương Hà Chi   500.000 Bạn cô Thủy (QP)
119 Nguyễn Văn Công IK9- THPT Xuân Giang 200.000 Hs cô Oanh
120 Kim Hoa AK6- THPT Xuân Giang 500.000 Hs cô Phạm Hà
121 Nguyễn Thị Mỵ IK13- THPT Xuân Giang 100.000 Hs cô Ngọc (TA)
122 Tập thể lớp IK14 THPT Xuân Giang 1.000.000 Cô Vân Anh chủ nhiệm
123 Phụ huynh lớp 10C- K14 THPT Xuân Giang 2.440.000 Cô Dung chủ nhiệm124 Tập thể lớp lớp 11A1 + Cô Hà (Hóa) THPT Trung Giã 400.000 Cô Hà (Hóa)  THPT Trung Giã chủ nhiệm
125 Nguyễn Văn Trung A2K16- THPT Trung Giã 200.000 Hs cô Hà (Hóa)  THPT Trung Giã
126 Phụ huynh hs Huy 11K- THPT Xuân Giang 100.000 Cô Thủy (Văn) chủ nhiệm
127 Bác Lành (PH em Nguyễn Ngọc Hiếu) 11H- THPT Xuân Giang 300.000 Cô Hà (Toán) chủ nhiệm
128 Tập thể lớp HK13 THPT Xuân Giang 800.000 Cô Hà (Toán) chủ nhiệm
129 Tập thể lớp CK13 THPT Xuân Giang 500.000 Cô Hằng (Tin) chủ nhiệm
130 Cô Huyền (Toán) THPT Xuân Giang 100.000  
131 Ôn Thị Chung PH DK14 100.000 PH lớp cô Thảo chủ nhiệm
132 Đinh Ngọc Hùng PH DK14 100.000 PH lớp cô Thảo chủ nhiệm
133 Nguyễn Đăng Trường PH DK14 100.000 PH lớp cô Thảo chủ nhiệm
134 Nguyễn Thị Ngoan PH DK14 200.000 PH lớp cô Thảo chủ nhiệm
135 Chu Thị Phương PH DK14 50.000 PH lớp cô Thảo chủ nhiệm
136 Nguyễn Văn Hợp PH DK14 100.000 PH lớp cô Thảo chủ nhiệm
137 Tập thể lớp DK14 THPT Xuân Giang 500.000 cô Thảo chủ nhiệm142 Tập thể lớp DK13 THPT Xuân Giang 500.000 Cô Hiền chủ nhiệm
143 Nguyễn Minh Đức 11H THPT Xuân Giang 200.000 Hs cô Hà (Toán)
144 Đặng Đình Đức     11H THPT Xuân Giang 50.000 Hs  cô Hà (Toán)
145 Hs: Doan, Hồng, Tưởng CK1- THPT Xuân Giang 500.000 Hs thầy Tám
146 Vương Thị Hằng DK9- THPT Xuân Giang 100.000 Hs cô Trần Hà
147 Vương Thị Hằng DK9- THPT Xuân Giang 100.000 Hs cô Trần Hà
148 Tập thể lớp DK3 THPT Xuân Giang 3.400.000 Hs cô Trần Hà
149 Tập thể lớp DK6 THPT Xuân Giang 1.500.000 Hs cô Trần Hà
150 Tập thể lớp DK12 THPT Xuân Giang 1.000.000 Hs cô Trần Hà
151 Tập thể lớp BK4 THPT Xuân Giang 3.300.000 Hs cô Thúy
152 Cô Dương Thúy   200.000 Em cô Tâm (Toán)
153 Nguyễn Soạn EK6-  THPT Xuân Giang 200.000 Hs cô Tâm (Toán)
154 Đào Văn Tập EK6-  THPT Xuân Giang 200.000 Hs cô Tâm (Toán)
155 Đỗ Hiền Lương IK8-  THPT Xuân Giang 200.000 Hs cô Tâm (Toán)
156 Cô Huyền Sâm   200.000 Bạn  cô Tâm (Toán)
157 Nguyễn Thảo Shop kem – khu Thá 200.000 Bạn  cô Tâm (Toán
158 Cô Đoàn Thị Lợi THCS Đông Xuân 300.000 Bạn  cô Tâm (Toán
159 Cô Lý Photo Lý Chiều- Đức Hòa 200.000 Bạn  cô Tâm (Toán
160 Cô Lê Hải Yến Hải Dương 300.000 Bạn  cô Tâm (Toán
161 Cô Lê Xuân Trường Mầm non Z17 150.000 Bạn  cô Tâm (Toán
(Còn tiếp...)....!

Tác giả bài viết: admin

Nguồn tin: THPT Xuân Giang