Công khai điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019

Công khai điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019

Công khai điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019


Tác giả bài viết: Lưu Văn Thủy

Nguồn tin: Trường THPT Xuân Giang - Sóc Sơn - Hà Nội