Công khai thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 6 tháng đầu năm, quý II năm 2023

Công khai thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 6 tháng đầu năm, quý II năm 2023
Công khai thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 6 tháng đầu năm, quý II năm 2023 Tác giả bài viết: Đồng Thị Hồng Lê

Nguồn tin: Trường THPT Xuân Giang - Sóc Sơn - Hà Nội