Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm học 2017

Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm học 2017
Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm học 2017 trường THPT Xuân Giang. Hiệu trưởng đã duyệt năm học 2017
Nội dung văn bản và quyết định chính thức việc công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm học 2017.
Ban giám hiệu
Hiệu trưởng
ĐỖ HOÀNG ĐIỆP
(Đã ký)

Tác giả bài viết: admin

Nguồn tin: THPT Xuân Giang