Hướng dẫn chuyên môn năm học 2023-2024

Căn cứ Quyết định số 2171/QĐ-BGDĐT ngày 28/7/2023 của Bộ giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Công văn số 3899/BGDĐT-GDTrH ngày 03/8/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2023-2024, Sở GDĐT Hà Nội hướng dẫn các trường THPT thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024.

Tác giả bài viết: Lê Hồng Quang

Nguồn tin: Trường THPT Xuân Giang - Sóc Sơn - Hà Nội