Hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp thpt năm 2023

Ngày 07/4/2023, Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành công văn số 1515/BGDĐT-QLCL về việc hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023.
Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 được thực hiện theo Quy chế thi tốt nghiệp THPT bàn hành kèm theo Thông tư số 12/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12/3/2021 và Thông tư số 06/2023/TT-BGDĐT ngày 24/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
1. Lịch thi: Kỳ thi được tổ chức vào các ngày 27, 28, 29 và 30/6/2023. Cụ thể
2. Xem chi tiết công văn hướng dẫn tại đây.

Tác giả bài viết: Lê Hồng Quang

Nguồn tin: Trường THPT Xuân Giang - Sóc Sơn - Hà Nội