Công khai Kế hoạch phát triển chiến lược giai đoạn 2012-2020

Công khai Kế hoạch phát triển chiến lược giai đoạn 2012-2020
Công khai Kế hoạch phát triển chiến lược giai đoạn 2012-2020.

Chi tiết xem tại: https://drive.google.com/file/d/1Pu7TfivBkQzlT6pFsVFKegvC3U0ThEFi/view?usp=sharing

Tác giả bài viết: Lưu Văn Thủy

Nguồn tin: Trường THPT Xuân Giang - Sóc Sơn - Hà Nội