Công khai dự toán ngân sách nhà nước được giao bổ sung năm 2019

Công khai dự toán ngân sách nhà nước được giao bổ sung năm 2019
Công khai dự toán ngân sách nhà nước được giao bổ sung năm 2019

Tác giả bài viết: Lưu Văn Thủy

Nguồn tin: Trường THPT Xuân Giang - Sóc Sơn - Hà Nội