Một số lưu ý khi viết SKKN năm học 2018-2019

Một số lưu ý khi viết SKKN năm học 2018-2019
Phụ lục sáng kiến kinh nghiệm  xem tại đây: link

Hướng dẫn SKKN năm học 2018-2019 xem tại đây: link

Tác giả bài viết: Đỗ Hồng Hưng

Nguồn tin: THPT Xuân Giang