Tài liệu hướng dẫn sử dụng sổ liên lạc điện tử trên esam

Đối tượng: Ban giám hiệu, Giáo viên chủ nhiệm, Phụ huynh học sinh.
Tài liệu hướng dẫn sử dụng sổ liên lạc điện tử dành cho Ban giám hiệu: Xem tại đây
Tài liệu hướng dẫn sử dụng sổ liên lạc điện tử dành cho Giáo viên chủ nhiệmXem tại đây
Tài liệu hướng dẫn sử dụng sổ liên lạc điện tử dành cho phụ huynh học sinh: Xem tại đây
Tài liệu hướng dẫn cài đặt phần mềm sổ liên lạc dành cho phụ huynh học sinh: Xem tại đây

Tác giả bài viết: Nguyễn Hằng

Nguồn tin: Nhật Cường