Thời khóa biểu học 07/12/2020

Thời khóa biểu học kì I năm học 2020-2021 áp dụng từ ngày 07/12/2020.
Do có sự thay đổi về nhân sự, thời khóa biểu chính khóa có điều chỉnh từ ngày 07/12/2020. Cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh chú ý thực hiện. (Thời khóa biểu ôn tập, trái buổi, nghề, tiếng anh bổ trợ không thay đổi).
Thời khóa biểu lớp buổi sáng: Xem tại đây
Thời khóa biểu khối lớp buổi chiều: Xem tại đây.
Thời khóa biểu giáo viên: Xem tại đây

Tác giả bài viết: Nguyễn Hằng

Nguồn tin: Trường THPT Xuân Giang - Sóc Sơn - Hà Nội