HƯỚNG DẪN XÁC NHẬN NHẬP HỌC TRỰC TUYẾN NĂM HỌC 2020-2021

Hướng dẫn xác nhận nhập học trực tuyến kỳ thi tuyển sinh vào lóp 10, năm học 2021-2022
Hướng dẫn xác nhận nhập học trực tuyến  kỳ thi tuyển sinh vào lóp 10, năm học 2021-2022 dành cho học sinh và phụ huynh học sinh.
Nội dung chi tiết: Xem tại đây.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Hằng

Nguồn tin: THPT Xuân Giang