THÔNG BÁO DANH SÁCH CHIA LỚP HỌC SINH KHỐI 10 NĂM HỌC 2021-2022

Học sinh sau khi xem danh sách để biết lớp thì vào nhóm zalo lớp mình theo đường link tương ứng (Trước 09/8/2021, học sinh phải vào zalo của lớp mình để nhận các thông báo của lớp và nhà trường)
Chi tiết thông báo: Xem tại đây
Danh sách lớp 10A: Xem tại đây.
Danh sách lớp 10B: Xem tại đây.
Danh sách lớp 10C: Xem tại đây.
Danh sách lớp 10D: Xem tại đây.
Danh sách lớp 10E: Xem tại đây.
Danh sách lớp 10G: Xem tại đây.
Danh sách lớp 10H: Xem tại đây.
Danh sách lớp 10I: Xem tại đây.
Danh sách lớp 10K: Xem tại đây
Danh sách lớp 10M: Xem tại đây
Học sinh vào nhóm lớp theo link tương ứng:
10A: https://zalo.me/g/cosuys241
10B: https://zalo.me/g/letlvh534
10C: https://zalo.me/g/fxnwsd174
10D: https://zalo.me/g/dcphsp295
10E: https://zalo.me/g/cvikom400
10G: https://zalo.me/g/mcpxav871
10H: https://zalo.me/g/dbalho754
10I: https://zalo.me/g/yrqxwq479
10K: https://zalo.me/g/ksofsd542
10M: https://zalo.me/g/mzzfni337

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Hằng

Nguồn tin: THPT Xuân Giang