Thư của chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đối với ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới

Thư của chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đối với ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới
Niềm tin và hy vọng của chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đối với ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới
Nội dung bức thư