Thực hiện công khai cơ sở giáo dục

Công khai cam kết chất lượng giáo dục, công khai thông tin chất lượng giáo dục, công khai đội ngũ giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý, công khai tài chính thu chi năm học 2018-2019,2019-2020 và các năm tiếp theo của trường THPT Xuân Giang.
Quyết định công khai cơ sở giáo dục.Tác giả bài viết: Lưu Văn Thủy