Công khai các khoản thu năm học 2020-2021 của trường THPT Xuân Giang theo TT36/2021

Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ giáo dục về việc Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân; Trường THPT Xuân Giang công khai các khoản thu của năm học 2021-2022.
Quyết định về việc công khai các khoản thu năm học 2021-2022 của trường THPT Xuân Giang:Công khai các khoản thu năm học 2021-2022:


Tác giả bài viết: Lưu Văn Thủy

Nguồn tin: Trường THPT Xuân Giang - Sóc Sơn - Hà Nội