Công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022

Công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022
Công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022
 

Tác giả bài viết: Đồng Thị Hồng Lê

Nguồn tin: THPT Xuân Giang