Công khai quản lý, sử dụng tài sản, trụ sở làm việc của trường THPT Xuân Giang

Công khai quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, công khai sử dụng phương tiện đi lại và tài sản khác, công khai tình hình xử lý tài sản công, công khai tình hình khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công năm 2021.
Quyết định:

Biểu mẫu số 09a-CK/TSC:


Biểu mẫu số 09b-CK/TSC:

Biểu mẫu 09c-CK/TSC:


Tác giả bài viết: Lưu Văn Thủy

Nguồn tin: Trường THPT Xuân Giang - Sóc Sơn - Hà Nội