Thời khoá biểu 19 tháng 9 năm 2016

Thời khoá biểu 19 tháng 9 năm 2016
Thời khóa biểu lần 2, áp dụng từ ngày 19/09/2016. Các đồng chí theo dõi và thực hiện


THỜI KHOÁ BIỂU ÁP DỤNG 19/09/2016

Buổi Sáng: Xem tại đây
Buổi chiều: Xem tại đây
Buổi Sáng môn Tin: Xem tại đây
Buổi Chiều môn Tin: Xem tại đây
Ôn tập: Xem tại đây

Thời khoá biểu theo lớp: Xem tại đây
Thời khoá biểu của giáo viên: Xem tại đây
Giờ vào lớp buổi sáng
7h00, Buổi chiều: 12h30

 

Tác giả bài viết: Admin

Nguồn tin: THPT Xuân Giang