LỊCH THU HỒ SƠ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2021-2022

Một số mốc thời gian, hồ sơ chuẩn, một số biểu mẫu, học sinh cần lưu ý chuẩn bị khi đi nhập học.
Thông báo chi tiết: Xem tại đây
Phiếu đăng ký xếp lớp: Xem tại đây
Biên nhận, túi hồ sơ: Xem tại đây.
Lưu ý: Các em học sinh có thể tải phiếu đăng ký xếp lớp, biên nhận túi hồ sơ hoàn thành trước ở nhà để chuẩn bị tốt cho việc thu hồ sơ tại trường. Trân trọng!

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Hằng

Nguồn tin: THPT Xuân Giang