Thông tin tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024

Để thuận lợi cho việc Đăng ký nhập học và Nộp hồ sơ đối với học sinh trúng tuyển vào lớp 10 Trường THPT Xuân Giang năm học 2023-2024; phụ huynh học sinh nghiên cứu nội dung trong Thông tin tuyển sinh của nhà trường.

Lưu ý:  7h30, ngày 04/07/2023, nhà trường tổ chức họp PHHS và HS trúng tuyển để Thông báo về công tác tuyển sinh của nhà trường; Tư vấn lựa chọn tổ hợp môn học và Hướng dẫn quy trình nộp hồ sơ nhập học. Rất mong phụ huynh học sinh và học sinh tham gia đầy đủ và đúng giờ.

Tác giả bài viết: Hội đồng tuyển sinh