Danh sách chia lớp 10 chính thức năm học 2019 - 2020

Danh sách chia lớp 10 chính thức năm học 2019 - 2020
Danh sách chia lớp khối 10 chính thức năm học mới 2019 - 2020. Số lượng học sinh 459 với điểm chuẩn vào trường 32.0. Xem chi tiết tại đây.
Tên lớp Danh sách lớp
Danh sách lớp 10A Xem tại đây
Danh sách lớp 10B Xem tại đây
Danh sách lớp 10C Xem tại đây
Danh sách lớp 10D Xem tại đây
Danh sách lớp 10E Xem tại đây
Danh sách lớp 10G Xem tại đây
Danh sách lớp 10H Xem tại đây
Danh sách lớp 10I Xem tại đây
Danh sách lớp 10K Xem tại đây
Danh sách lớp 10M Xem tại đây


Ban giám hiệu
(Đã ký duyệt)
Nguyễn Văn Thành

Tác giả bài viết: admin

Nguồn tin: THPT Xuân Giang