Danh sách chia lớp khối 10 Năm học 2020

Danh sách chia lớp khối 10 Năm học 2020
Dach sách chia lớp chính thức khối 10 năm học 2020
Trường THPT Xuân Giang thông báo danh sách chia lớp chính thức lớp 10 năm học mới
Xem chi tiết tại đây


Xem chi tiết từng lớp tại đây
Tên lớp Nội dung
lớp 10A Xem chi tiết
lớp 10B Xem chi tiết
lớp 10C Xem chi tiết
lớp 10D Xem chi tiết
lớp 10E Xem chi tiết
lớp 10G Xem chi tiết
lớp 10H Xem chi tiết
lớp 10I Xem chi tiết
lớp 10K Xem chi tiết
lớp 10M Xem chi tiết

Xuân Giang, Ngày 19 Thang 8 Năm 2020
Hiệu trưởng đã duyệt


Nguyễn Văn Thành

Tác giả bài viết: admin

Nguồn tin: THPT Xuân Giang