Hướng dẫn đăng ký nhập học trực tuyến

Từ 13h30, ngày 05/07/2023 đến 17h30, ngày 07/07/2023, các học sinh trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2023-2024 phải đăng ký nhập học. Hội đồng tuyển sinh nhà trường hướng dẫn học sinh Đăng ký nhập học trực tuyến.
Học sinh thực hiện theo các bước trong hướng dẫn để Đăng ký nhập học trực tuyến.

Tác giả bài viết: Lê Hồng Quang

Nguồn tin: Trường THPT Xuân Giang - Sóc Sơn - Hà Nội