TKB_K2_18_01_2021

TKB_K2_2020_2021
Thời khóa biểu học kì 2 năm học 2020_2021 áp dụng từ ngày 18_01_2021.
Thời khóa biểu chính khóa buổi sáng: Xem tại đây
T
hời khóa biểu chính khóa buổi chiều: Xem tại đây
T
hời khóa biểu giáo viên: Xem tại đây: Xem tại đây
T
hời khóa biểu nghề, ôn tập,bổ trợ tiếng anh, trái buổi thể dục, tin, Qp: Xem tại đây.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hằng

Nguồn tin: Trường THPT Xuân Giang - Sóc Sơn - Hà Nội