Điểm trực tuyến
Lịch sử địa phương

Thông báo về việc cho học sinh nghỉ học do bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra

Đăng lúc: Chủ nhật - 02/02/2020 22:32 - Người đăng bài viết: admin
Thông báo về việc cho học sinh nghỉ học do bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra

Thông báo về việc cho học sinh nghỉ học do bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra

Sở GDĐT Hà Nội thông báo cho các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, nhóm trẻ mầm non trên địa bàn Thành phố và Trường Trung cấp sư phạm Mẫu giáo - Nhà trẻ được nghỉ học từ ngày 03/02/2020 đến hết ngày 09/02/2020
Căn cứ Chỉ thị 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn sô 260/BGDĐT-GDTC ngày 31/01/2020 và Công văn số 265/BGDĐT- GDTC ngày 01/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc chỉ đạo phòng chông dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra;
Thực hiện chỉ đạo của ƯBND thành phố Hà Nội tại Công văn số 344/ƯBND-KGVX ngày 02/02/2020 về việc cho học sinh nghỉ học do bệnh viêm đường hô hẩp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra;
Sở GDĐT Hà Nội thông báo cho các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sơ, trung học phô thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuỵen, nhom tre mâm non trên địa bàn Thành phố và Trường Trung cấp sư phạm Mâu giáo - Nhà trẻ được nghỉ học từ ngày 03/02/2020 đến hết ngày 09/02/2020.
Sở GDĐT đề nghị các phòng GDĐT quận, huyện, thị xã và các đơn vị trường học thông báo kịp thời đến toàn thể học sinh và cha mẹ học sinh được biết và thực hiện./.

Xem chi tiết tại đây


QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dich bệnh viêm đường hô hấp  do chủng mới vi rút Corona ( NcoV)


   

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT XUÂN GIANG

Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT - BGDĐT, ngày 28 tháng 3 năm 2011 về ban hành điều lệ trường THCS, THPT và phổ thông  có nhiều cấp học;

 

Căn cứ Quyết định sô 2650 /QĐ – UBND, ngày 07 tháng 6  năm 2006 của UBND thành phố Hà Nội về việc thành lập trường THPT Xuân Giang;

Căn cứ Công văn  số 300/SGDĐT - CTTT , ngày 30 tháng 01 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona ( NcoV) gây ra;

Theo đề nghị của Hội đồng trường trường THPT Xuân Giang;

 

QUYẾT ĐỊNH

          Điều 1.  Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới vi rút Corona ( nCov) gây ra ( có danh sách kèm theo ).

Điều 2.  Ban chỉ đạo có trách nhiệm tuyên truyền tới cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về phòng, chống dịch bệnh có hiệu quả.

Điều 3. Các Ông (Bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

  Nơi nhận:                                  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

  -  Sở GD&ĐT (để báo cáo);                        Phụ trách trường

  -  Các PHT;

  - Trưởng các đoàn thể;                                                       ( Đã ký )

  -  Lưu VT.

                                                                                                

     

                                                       Nguyễn Văn Thành
Tác giả bài viết: admin
Nguồn tin: THPT Xuân Giang
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
bạn đang cần tìm địa chỉ cho thuê thuê máy chủ ảoquần độn mông đúc?